Kategorie

Trans/wizje nr 3 (ARCHIWALNY)

  • Dostępność: Nakład tymczasowo wyczerpany

Trans/wizje – pismo psychoaktywne to jedyne na polskim rynku pismo kulturalno-społeczne, zajmujące się współczesnymi i historycznymi nurtami myśli alternatywnej – od pierwotnych metod osiągania ekstazy, poprzez historyczne działania kontrkultury lat sześćdziesiątych, współczesne ruchy ezoteryczne, modyfikacje ciała i umysłu, psychologię transpersonalną, muzykę eksperymentalną, sztukę performance, aż do futurystycznych wizji rozwoju człowieka i jego psyche. W centrum zainteresowań pisma znajduje się ukazywanie ukrytych możliwości człowieka, traktowanego łącznie jako ciało, duch i umysł, wraz z pełną kulturową ekspresją jego twórczego potencjału.


Tematem przewodnim trzeciego numeru jest psychoszamanizm, czyli rola odmiennych stanów świadomości w procesach poznawczych, terapeutycznych i socjotwórczych. Oddajemy głos współczesnym szamanom, wykorzystującym "święte rośliny" w praktyce rytualnej i uzdrowicielskiej. Zastanawiamy się nad miejscem tych praktyk we współczesnym świecie oraz ich relacjami ze światem nauki i kulturą psychodeliczną. Przyglądamy się korzeniom tej kultury oraz cienkiej granicy między rozwojem psychicznym a psychomanipulacją. Oddajemy głos czołowym badaczom prowadzącym legalne badania nad LSD, MDMA i innymi psychodelikami. Przypominamy mniej znane postaci z przeszłości, które torowały drogę takim badaniom. Analizujemy wpływ odmiennych stanów świadomości na sztuki plastyczne, muzykę i kino. Oddajemy też głos adeptom sztuk rytualnych, którzy w swych praktykach wywołują stany transowe bez ingerencji zewnętrznych substancji.

Format: A4
144 strony (cz/b i kolor)
Papier kredowy

UWAGA!

DVD Zeniala "Rosora 28", stanowiące audiowizualny zapis inwokacji "pryncypała akustyki" z systemu magicznego czeskiego hermetysty, Franza Bardona.
NAKŁAD WYCZERPANYSpis treści:

1. Zamiast wstępu: Nowa rewolucja psychodeliczna (Dariusz Misiuna)

4. O doświadczeniu psychodelicznym oraz jego wpływie na rozwój osobisty i świat nauki
    – rozmowa z Jamesem Fadimanem (Maciej Lorenc)

11. Nadzieje związane z badaniami nad psychodelikami (James Fadiman)

16. O współczesnych badaniach nad psychodelikami – rozmowa z Rickiem Doblinem (Maciej Lorenc)

20. O terapeutycznym zastosowaniu MDMA i innych psychodelików
      – rozmowa z Benem Sessą (Adrian Zieniewicz)

25. Przemiana w obiekt własnego poznania to dopiero wyzwanie
      – rozmowa z Luisem Eduardo Luną (Aldo Vargas–Tetmajer)

29. O duchu ayahuaski i tradycyjnych ceremoniach we współczesnym świecie
      – rozmowa z Taita Floro (Aldo Vargas–Tetmajer)

33. Nowy szamanizm poza i pomiędzy imitacją, spektaklem, terapią i religią (Wojciech Jóźwiak)

39. Wszystko ma energię! – rozmowa z Icchakiem Berrym (Aldo Vargas–Tetmajer)

43. Witkacy i „dopalacze” (Filip Kozłowski)

47. Leśni ludzie, czyli golasy z teutońskich borów (Filip Kozłowski)

52. Prorocy i triksterzy, czyli kręte ścieżki kultury psychedelicznej (Konrad Szlendak)

58. Psychodeliki jako medium transformacji. Historia Leo Zeffa
      – szarej eminencji terapii psychodelicznej (Maciej Lorenc)

62. Terence McKenna – apostoł psychodelii (Eryk Mruk)

67. Bliskie spotkania trzeciego stopnia – malarstwo Waldka Borowskiego (Dariusz Misiuna)

72. Aureole i mandrole Izy Ołdak (Dariusz Misiuna)

74. Sztuka wizyjna Pablo Amaringo (Maciej Lorenc)

81. Emocje, magia, interpretacja. Psychologia kulturowa Richarda Shwedera (Krzysztof Grudnik)

85. Budowanie dla ludzi. Hassan Fathy i Fabrizio Carola (Olga Drenda)

89. Cywilizacja jest rzeczą najprostszą (Mateusz Janiszewski)

92. Survival Research Labs. Okrutny i nieubłagany spisek w celu otworzenia oczu (Paweł Frelik)

97. Industrialny rezonans (Olga Drenda)

100. Niech rozmnażają się wasze półkule mózgowe (Carl Abrahamsson)

105. Psychedeliczna eksplozja – krótka historia rocka psychodelicznego (Konrad Szlendak)

110. Kino jako halucynacja, halucynacja jako kino (Paweł Frelik)

115. Odmienne stany grozy. Horror, psychodelia, kontrkultura (Dariusz Brzostek)

119. Próba kwasu w militarnej oranżadzie (Patryk Balawender)

123. Gustav Meyrink: Moja najosobliwsza wizja (tłum. Katarzyna Bena)

128. O nowoorleańskim wudu, natchnieniach i opętaniach
        – rozmowa z Sallie Ann Glassman (Konrad Szlendak)

133. O czarownicach w świecie współczesnym – rozmowa z Maxine Sanders (Oskar Majda)

137. Trzy zasady metafizyki społecznej chaosu. Wersja 2.0 (Dariusz Misiuna)

141. Szok teraźniejszości – rozmowa Douglasem Rushkoffem (Tomasz Stawiszyński)

trans/wizje
nr 03 / zima 2012

wydawca
Okultura
skr. poczt. 435
00-950 Warszawa 1

redaktor naczelny
Dariusz Misiuna

z-ca redaktora naczelnego
Tomasz Stawiszyński

redakcja
Maciej Lorenc / sekretarz
Olga Drenda
Paweł Frelik

współpracownicy
Carl Abrahamsson / edda.se
Patryk Balawender
Katarzyna Bena
Dariusz Brzostek
Mateusz Janiszewski
Anna Juniewicz
Robert Kostka-Zawadzki
Piotr Kościanowski
Filip Kozłowski
Rafał Księżyk / Playboy
Zbigniew Łagosz
Jakub Mikołajczyk
Bartosz Samitowski
Jarosław Sobolewski
Konrad Szlendak
Aldo Vargas-Tetmajer
Adrian Zieniewicz

redakcja artystyczna
Wojciech Benicewicz / okładka
Joanna John / layout

obraz na okładce
Waldemar Borowski

ISSN
2083-8638