Kategorie

Shardza Tashi Gyaltsen i Lopon Tenzin Namdak – Krople Serca Dharmakai

  • Dostępność: Jest
  • Cena: 31,00 zł
  • szt.

FORMAT A5
184 STRONY

Tybetańska tradycja Bön, wywodząca się ze środkowo-azjatyckiego szamanizmu, a w XX wieku uznana za „piątą szkołę buddyzmu tybetańskiego”, należy do najstarszych duchowych linii przekazu, jakie zachowaly ciągłość do czasów współczesnych. Jej mitycznym założycielem był ahistoryczny Budda Tonpa Shenrab, żyjący w krainie Olmo Lungring wiele tysięcy lat przed narodzinami Buddy Siakjamuniego. Nauki Bön obejmują praktyki szamańskie, magiczne i tantryczne, lecz ich najwyższą i najbardziej ezoteryczną formę stanowi dzogczen – Wielka Doskonałość – czyli niestopniowa, bezpośrednia droga do wyzwolenia ze świata złudzeń.

Napisane przez Shardzę Tashi Gyaltsena i opatrzone komentarzem przez Lopona Tenzina Namdaka, Krople serca dharmakai stanowią wyjątkowe wprowadzenie w dzogczen, zawierając nauki o naturze umysłu i sposobach jej urzeczywistniania, w tym niezwykle rzadko ujawniane publicznie praktyki trekczie i thogal – służące odcinaniu iluzji i bezpośredniemu przechodzeniu w stan spontanicznej obecności. Omawiają też zwięźle historię Bön, przypadki urzeczywistniania Tęczowego Ciała przez tybetańskich mistrzów oraz szereg praktyk związanych z przenoszeniem świadomości w chwili śmierci. Mamy tu więc do czynienia z kompletnym kompendium świadomego życia i umierania.


Oto jedna z najważniejszych książek na temat dzogczen. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, że jej autor, Shardza Tashi Gyaltsen, należał do nielicznych osób, które urzeczywistniły Tęczowe Ciało. Ów niezwykły tekst zostaje tu przedstawiony w jasnym i klarownym opracowaniu mojego rdzennego mistrza, Lopona Tenzina Namdaka.
– Tenzin Wangyal Rinpocze, mistrz dzogczen, autor m.in. Cudów naturalnego umysłu


Dla wielu czytelników to właśnie dzieło może stanowić pierwszy kontakt z Bön, rdzenną tradycją duchową Tybetu. Krople serca dharmakai to niezwykle inspirujący tekst, który bez wątpienia dowodzi, że ta właśnie tradycja stanowi nieocenione źródło nauk dzogczen.    

– „Tricycle: The Buddhist Review”Shardza Tashi Gyaltsen (1859-1935) – jeden z najwybitniejszych mistrzów dzogczen w tradycji Bön, autor Kropli serca dharmakai, który w chwili śmierci urzeczywistnił Tęczowe Ciało, czyli rozpuścił się w świetle.

Lopon Tenzin Namdak (ur. 1926) – współcześnie żyjący mistrz dzogczen, twórca Tybetańskiej Fundacji Bön, założyciel klasztorów Menri w Dolanji i Triten Norbutse w Kathmandu, w dużej mierze odpowiedzialny za wielkie odrodzenie Bön w XX wieku. Autor komentarza do Kropli serca dharmakai.

 

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
WSTĘP
BIOGRAFIA SHARDZY TASHI GYALTSENA
WPROWADZENIE
KSIĘGA I: PRAKTYKI WSTĘPNE
KSIĘGA II: PRAKTYKA TREKCZIE
KSIĘGA III: PRAKTYKA THOGAL
KSIĘGA IV: PRAKTYKI POŁA I BAR-DO

DODATEK I: TĘCZOWE CIAŁO
DODATEK II: KRÓTKA HISTORIA BÖN
DODATEK III: BIOGRAFIA LOPONA TENZINA NAMDAKA

OPIS ILUSTRACJI

Original title: Heart Drops of Dharmakaya. Dzogchen Practice of the Bön Tradition
© 1993, 2002 by Lopon Tenzin Namdak


przekład
Jarosław Kotas


redakcja
Joanna Sroka


korekta
Dariusz Misiuna


okładka i projekt serii
Joanna John


skład i łamanie
Joanna John


Copyright for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2015

Wydanie I
ISBN 978-83-88922-48-0

Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl