Kategorie

Ralph Metzner – Teonanácatl. Święte Grzyby

  • Dostępność: Jest
  • Cena: 32,00 zł39,00 zł
  • szt.

Teonanácatlem czyli „świętymi grzybami” Aztekowie nazywali grzyby przynoszące wizje podczas starożytnych ceremonii magicznych i szamańskich obrzędów uzdrawiania. Hiszpańscy zakonnicy, którzy w trakcie konkwisty zetknęli się z tymi obyczajami, traktowali je jako diabelskie rytuały. Dopiero w XX wieku zachodni badacze – antropolodzy, religioznawcy i mykolodzy – przyznali godne miejsce tej tradycji jako autentycznej ścieżce poszukiwań duchowych. Niektórzy z nich pozwolili sobie nawet na twierdzenie, że stanowi ona pozostałość po najstarszych praktykach religijnych, dzięki którym doszło do uczłowieczenia istot człekokształtnych. Rozwój wyobraźni i słowotwórstwa pod wpływem grzybów psylocybinowych skłonił wielu badaczy do uważniejszego przyjrzenia się tej tematyce, a wyizolowanie z tych grzybów substancji pycho-aktywnej czyli psylocybiny przez dr. Alberta Hofmanna przyczyniło się do wybuchu rewolucji psychodelicznej w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Teonanácatl to kompendium wiedzy na temat fascynującej biologii, historii i psychofarmakologii „świętych grzybów”, a także zbiór niezwykle intrygujących opowieści oraz świadectw ich użytkowników. Dzieło bez którego niemożliwe jest zrozumienie fenomenu kultury psychodelicznej, ale i kultury w ogóle.

Format A5
300 stron


„Fantastyczny zbiór informacji naukowych, anegdot historycznych oraz świadectw na temat magicznych grzybów psylocybinowych… Dzieło, które szybko zostanie uznane za prawdziwy skarb.”- dr Andrew Weil, autor Samouzdrawiania

„To wybitne dzieło gromadzi niezwykle istotne informacje ze świata psychodelicznego” - dr Myron Stolaroff, pionier badań psychodelicznych

dr Ralph Metzner (ur. 1936) – amerykański psycholog i psychofarmakolog; jeden z najwybitniejszych badaczy odmiennych stanów świadomości, który w latach sześćdziesiątych XX wieku prowadził, razem z Timothym Learym i Richardem Alpertem, słynny harwardzki Projekt Badań nad Psylocybiną.

Spis treści:
WPROWADZENIE \ AMERYKAŃSKIE GRZYBY WYWOŁUJĄCE WIZJE
1 \ ETNOMYKOLOGIA A WYSTĘPOWANIE GRZYBÓW PSYLOCYBINOWYCH
2 \ GLOBALNA EKOLOGIA, WYSTĘPOWANIE I POTENCJAŁ GRZYBÓW
3 \ CUDOWNE GRZYBY, CZYLI DZIEDZICTWO R. GORDONA WASSONA
4 \ BIOCHEMIA I NEUROFARMAKOLOGIA GRZYBÓW PSYLOCYBINOWYCH
5 \ HISTORIA STOSOWANIA PSYLOCYBINY W PSYCHOTERAPII
6 \ EKSPERYMENTALNY MISTYCYZM I ZMIANA ZACHOWAŃ WIĘŹNIÓW:
DWA KLASYCZNE BADANIA HARWARDZKIEGO PROJEKTU PSYLOCYBINOWEGO
7 \ BIEŻĄCE PROJEKTY BADAWCZE DOTYCZĄCE PSYLOCYBINY
8 \ INICJACJA “ARCYKAPŁANA”
9 \ PIERWSZE DOŚWIADCZENIA WYNIESIONE
Z HARWARDZKIEGO PROJEKTU PSYLOCYBINOWEGO
10 \ PRZEKAZY DOŚWIADCZEŃ OD DUCHÓW GRZYBÓW

Stopka:
Ralph Metzner
Sascred Mushroom of Visions: Teonanácatl
Copyright 2004, 2005 © Ralph Metzner
All rights reserved

przekład
Maciej Lorenc
Dariusz Misiuna

redakcja
Joanna John
Maciej Lorenc
Dariusz Misiuna

projekt okładki
Wojciech Benicewicz
Waldemar Borowski / ilustracja
Joanna John

skład i łamanie
Joanna John

Copyright © for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2013
Wydanie I

ISBN 978-83-88922-38-1


  •