Kategorie

Czogjal Namkhai Norbu - Wolność od przywiązań

  • Dostępność: Jest
  • Cena: 26,00 zł
  • szt.

124 stron
Format A5

 

 


„Przywiązanie to korzeń, z którego wyrastają wszystkie emocje i cała samsara. Rozumieli to mahasiddhowie pokroju Sarahy i Tilopy, którzy poświęcili wiele lat swego życia przekształcaniu nieczystych wizji w czyste. Dzięki temu zrozumieli, że problemem nie są same wizje, a przywiązanie do nich. Tekst Rozstawanie się z Czterema Przywiązaniami zawiera nauki pochodzące ze szkoły śakja i uchodzi za jeden z najważniejszych napisanych przez Sacziena Kungę Njingpo, pierwszego z wielkich mistrzów-założycieli zakonu śakjapa. W czasach młodości Saczien Kunga Njingpo udał się na indywidualne odosobnienie z praktyką Mańdziuśriego. Objawił się mu wtedy sam Mańdziuśri, który przekazał mu cztery zasady sprzyjające uwalnianiu się od czterech przywiązań. Składały się one z czterech wersów:

 

Jeśli przywiązujesz się do tego życia, nie możesz mówić o sobie, że jesteś autentycznie uduchowionym praktykującym.

Jeśli przywiązujesz się do samsary, nie możesz mówić o sobie, że wiesz, co to wyrzeczenie.

Jeśli przywiązujesz się do swoich własnych interesów, nie możesz mówić o sobie, że masz bodhiczittę.

Jeśli lgniesz do czegoś, nie wiesz, czym jest właściwy pogląd.

 

Praktykujący dzogczen powinien zintegrować nauki o Rozstawaniu się z Czterema Przywiązaniami. Nie szukamy antidotum na przywiązanie, jak to robi ktoś praktykujący hinajanę. Nie posługujemy się jakąś metodą transformacji przywiązania, jak to robi ktoś praktykujący wadżrajanę. Po prostu obserwujemy swoje myśli, a one znikają. Nasze myśli wiążą się z umysłem tak jak fale z oceanem. Przyglądamy się więc falom myśli, które z początku bywają gwałtowne, ale z czasem słabną. Myśli nad nami panują. Oto źródło wszystkich problemów. Ale praktykując dzogczen, panujemy nad swymi myślami i nie mamy żadnego problemu.” (fragmenty książki)

 Czogjal Namkhai Norbu
(1938-2018) był jednym z najwybitniejszych nauczycieli buddyjskich minionego stulecia, a zarazem mistrzem dzogczen, łączącym poglądy różnych szkół buddyjskich z praktyką codziennego życia we współczesnym świecie. Uczył się i praktykował u wielu mistrzów w Tybecie, a następnie przez trzydzieści lat pracował w Instytucie Studiów Orientalnych na Uniwersytecie w Neapolu. Był autorem licznych, słynących z przenikliwości i klarowności książek oraz twórcą Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen, która po dziś dzień praktykuje jego nauki.SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Trzy Ścieżki
Wprowadzenie 
Intelektualne Zrozumienie versus Zrozumienie
mające na celu Urzeczywistnienie 
Jak spotkałem mojego nauczyciela Cziangczuba Dordże 
O ślubowaniach i inicjacjach 
Oko Mądrości 
Święta Geometria 
O znaczeniu inicjacji i nauczyciela 
Przywiązanie do wizji 
Życie to wielki sen 

 

CZĘŚĆ DRUGA
Rozstawanie się z Czterema Przywiązaniami 
Linia przekazu „Rozstawania się z Czterema Przywiązaniami” 
Pochodzenie rdzennego tekstu Rozstawania się z Czterema Przywiązaniami 
Kim jest praktykujący Dharmę? 
Czym jest wyrzeczenie? 
Czym jest Bodhiczitta? 
Czym jest Pogląd? 


CZĘŚĆ TRZECIA
Komentarz Dzietsyna Drakpy Dzialtsena 
Sens Przyjmowania Schronienia 
Znaczenie obecności we wszystkich formach zachowań 
Przywiązanie do tego życia 
Przywiązanie do samsary 
Przywiązanie do własnych korzyści 
Przywiązanie do swojego poglądu 
Obserwacja siebie 
Bycie obecnym
Praktyka podczas nocy 
Praktyka dzogczen w życiu codziennym 

 

DODATEK A
Pełny tekst komentarza Dzietsyna Drakpy Dzialtsena do Rozstawania się z Czterema Przywiązaniami 


DODATEK B
Tekst tybetański Komentarza Dzietsyna Drakpy Dzialtsena do Rozstawania się z Czterema Przywiązaniami

Czogjal Namkhai Norbu
Freedom from Attachment

Copyright © 2018 Shang Shung Foundation

IPC 1060PL19 – Approved by the International Publications
Commitee of the Dzogchen Community founded by
Chögyal Namkhai Norbu

przekład
Dariusz Misiuna

redakcja
Samuela Słoń

konsultacja merytoryczna
Jacek Machowski

okładka
Wojciech Benicewicz

ilustracja
Bodhisattwa Mańdziuśri, XIII-XIV w., Tybet

skład i łamanie
Radosław Kamiński

Copyright © for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2019

Wydanie I
978-83-88922-62-6

Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl