Kategorie

Czogjal Namkhai Norbu - Ewolucja zaczyna się teraz

  • Dostępność: Jest
  • Cena: 26,00 zł
  • szt.

112 stron
format A5

 

EWOLUCJA ZACZYNA SIĘ TERAZ to esencja dzogczen, najwyższej, najbardziej bezpośredniej ścieżki buddyzmu tybetańskiego prowadzącej do samowyzwolenia. Dzogczen, chociaż wywodzi się z wadżrajany, nie należy do żadnej tradycji. Zgodnie z nauczaniem Czogjala Namkhai Norbu, każdy może je praktykować, niezależnie od pochodzenia oraz wiary, ponieważ każdy może odkryć naturę swego umysłu. Jest to potencjał zawarty w każdym z nas.

EWOLUCJA ZACZYNA SIĘ TERAZ ukazuje w prostych sentencjach, aforyzmach i instrukcjach jak można urzeczywistnić ten potencjał i uwolnić się od mechanicznych zachowań życia codziennego sprawiających, że błąkamy się po omacku w mrokach niewiedzy, nie znając swej prawdziwej natury.

 

 

„Prawdziwy pokój może zapanować między ludźmi jedynie wtedy, gdy każdy dokona ewolucji wewnętrznej. Dzięki naukom dzogczen możemy całkowicie uwolnić się od napięć, a w rezultacie nie odczuwać ciężaru życia, cieszyć się nim i być szczęśliwi. Z tej właśnie przyczyny nauki dzogczen są ważne dla każdego, a nie tylko dla małej grupy osób zainteresowanych duchowością.

 

Dzogczen można postrzegać jako system filozoficzny, religię bądź ścieżkę duchową, ale nie sposób zamknąć go w jednej z tych kategorii. Najważniejsze to zrozumieć, że dzogczen nie stanowi jakiejś szkoły czy tradycji, tylko jest naszą prawdziwą naturą, potencjałem posiadanym przez każdego z nas. Jest to bardzo stara wiedza, przekazywana i nauczana od wieków. Sposób, w jaki naucza metody odkrywania tego potencjału i wcielenia go w życie, nosi nazwę nauk dzogczen. Możemy podążać za nimi i poznawać sposoby odkrywania swojej prawdziwej natury: Całkowitej (czen) Doskonałości (dzog). Mamy tu do czynienia z bardzo wysokimi naukami, choć to, co wysokie, niekoniecznie musi być skomplikowane. Dzogczen może być bardzo proste. Czemu? Ponieważ przede wszystkim bazuje na doświadczeniu, a dopiero w dalszej kolejności na nauce i uczeniu. Nauczyciel tłumaczy niewiele, jedynie wprowadza nas w bezpośrednie odkrywanie naszego prawdziwego stanu, a kiedy już go odkryjemy, posiadamy tę wiedzę. Z równie praktycznego punktu widzenia jest to coś niezmiernie pożytecznego, bo gdy znamy naszą prawdziwą kondycję, możemy pokonywać problemy i konflikty. Poznajemy lepiej także samych siebie. Taka jest właśnie korzyść z nauk.” (fragmenty książki)

 

Czögjal Namkhai Norbu (1938-2018) był jednym z najwybitniejszych nauczycieli buddyjskich minionego stulecia, a zarazem mistrzem dzogczen, łączącym poglądy różnych szkół buddyjskich z praktyką codziennego życia we współczesnym świecie. Uczył się i praktykował u wielu mistrzów w Tybecie, a następnie przez trzydzieści lat pracował w Instytucie Studiów Orientalnych na Uniwersytecie w Neapolu. Był autorem licznych, słynących z przenikliwości i klarowności książek oraz twórcą Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen, która po dziś dzień praktykuje jego nauki.
SPIS TREŚCI

 

CZYM JEST DZOGCZEN?
Dzogczen a kultura Wschodu 
Dzogczen a religia 
Jak wejść na ścieżkę? 
Odkrywanie i wiara 
Bezpośrednie zrozumienie vs intelektualne zrozumienie 
Trzy bramy 
Ciało 
Głos, czyli Energia 
Umysł 
Koordynacja Ciała, Mowy i Umysłu 
Trzy rodzaje nauk 
Sutra: Wyrzeczenie 
Tantra: Transformacja 
Dzogczen: samo-wyzwolenie 


NAUCZYCIEL I PRZEKAZ 
Dlaczego potrzebny jest nauczyciel? 
Praca z nauczycielem 
Nauczyciel i uczniowie 
Kim jest rdzenny nauczyciel? 
Trzy rodzaje przekazu 


PRAKTYKA DZOGCZEN 
Gurujoga 
Medytacja i integracja 
Obecność i świadomość 
Zasada nierozproszenia 
Cztery chwile 
Jedzenie
Chodzenie 
Siedzenie
Spanie 
Praktyka w nocy
Praktyka ze snami 
Sny karmiczne i sny przejrzyste 
Ostateczny cel 


DZOGCZEN W ŻYCIU CODZIENNYM 
Wychowanie a ograniczenia 
Dzieci i edukacja 
Praca z okolicznościami 
Bycie odpowiedzialnym
Praktyka ze świadomością i ograniczeniami 
Moralność i posłuszeństwo wobec reguł 
Myślenie nieszablonowe 
Ego i konflikty 
Dzogczen a pokój 
Być kimś pierwszym 
Ewolucja kontra rewolucja 
Współczucie 
Karma 


MANTRY I DRUGORZĘDNE PRAKTYKI 
Osłona drugorzędnych praktyk 
Mantry 


INTEGRACJA Z RUCHEM 
Jantra joga 
Taniec Wadżry 
Radosne tańce Khaita 


ŻYCIE I UMIERANIE OSÓB PRAKTYKUJĄCYCH DZOGCZEN 
Stan Pośredni Życia 
Stan Pośredni Chwili Śmierci 
Stan Pośredni Rzeczywistości 
Stan Pośredni Odrodzenia 
Tęczowe ciało 


DODATEK: MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA DZOGCZEN 
Gary i Lingi

Czogjal Namkhai Norbu
Starting the Evolution

Copyright © 2018 Shang Shung Foundation

IPC 1061PL19 – Approved by the International Publications
Commitee of the Dzogchen Community founded by
Chögyal Namkhai Norbu

przekład
Dariusz Misiuna

redakcja
Samuela Słoń

konsultacja merytoryczna
Joanna Janiszewska-Rain

okładka
Wojciech Benicewicz

ilustracja
Hilma af Klint „Altarpiece nr 1", Group 10, 1907

skład i łamanie
Radosław Kamiński

Copyright © for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2019

Wydanie I
978-83-88922-63-3

Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl