Kategorie

Albert Hofmann - Eliksir Hofmanna. LSD i Nowe Eleuzis

  • Dostępność: Jest
  • Cena: 45,00 zł
  • szt.

„Niniejsza książka przedstawia nie tylko jednego z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, który dostarczył ludzkości potężnego narzędzia badania świadomości. Prezentuje też rozwój intelektualny, wizje i myśli człowieka, który pomimo sędziwego, stuletniego wieku, potrafił zachować młodzieńczego ducha i przejrzystość umysłu... Jak wielu prawdziwych naukowców, Hofmann podczas badania struktury chemicznej świata odkrył znacznie głębsze misteria. Zgłębiając tajemnice materii, dotarł na skraj tego, co niezwykłe, niepojęte, nieodgadnione – tego, co tworzy krainę świadomości, krainę ducha… To właśnie LSD, związek chemiczny stworzony przez Alberta Hofmanna, z niezwykłą precyzją przekracza granice między duchem a materią…

Zgromadzone w niniejszej książce eseje i wykłady Alberta Hofmanna obejmują jego niezwykłe przeżycia i przemyślenia, które mogą się przyczynić do lepszego zrozumienia świata natury, życia i świadomości. Ukazują nie tylko wielce utalentowanego chemika w jego pracy naukowej nad rozpracowywaniem mechanizmów medycyny naturalnej. Zaznajamiają nas także z wyzwaniami, które stawia ‘nowa’ nauka o świadomości: eksperymentami, w których obserwator staje się jednocześnie przedmiotem obserwacji, przez co badanie świata zewnętrznego równa się zgłębianiu własnej jaźni.”
(fragment książki)

format A5
twarda oprawa
200 stron
LIMITOWANY NAKŁAD 1200 egz.


„Nie twierdzę, że LSD czy jakakolwiek inna substancja psychoaktywna jest legendarnym Kamieniem Filozofów. Uważam jednak, że wraz z odkryciem środków psychodelicznych oraz natychmiastowym dostrzeżeniem ich duchowego znaczenia, Albert Hofmann przywrócił do życia alchemiczną mądrość - tradycję świata zachodniego.”

- dr Ralph Metzner, psycholog, redaktor tomu Ayahuasca: święte pnącze duchów


„Znaczenie LSD i innych psychodelików dla psychiatrii i psychologii można porównać
do znaczenia mikroskopu dla biologii i medycyny lub teleskopu dla astronomii.”


- dr Stanislav Grof, autor Najdalszej podróży i Kiedy niemożliwe staje się możliwe

 


Albert Hofmann (1906-2008) – szwajcarski chemik, badacz substancji psychodelicznych, wynalazca LSD oraz leków opóźniających procesy starzenia; jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku; autor licznych książek, m.in. wydanej w Polsce LSD… moje trudne dziecko.


Spis treści

Przedmowa od wydawców angielskich
Rozmowa między Albertem Hofmannem, Mathiasem Broeckersem
i Rogerem Liggenstorferem

Część I • Wykłady i eseje Alberta Hofmanna

Odkrycie LSD i jego miejsce wśród substancji psychoaktywnych
Przesłanie misteriów eleuzyńskich dla współczesnego świata
Nauka a mistyczno-religijny sposób doświadczania świata:
Model nadawcy-odbiorcy
Dość osobiste spojrzenie na LSD
Łamacz granic:
Narkotyki i odurzenie w życiu i pracach Ernsta Jüngera
Medytacja i postrzeganie zmysłowe:
Poszukiwanie szczęścia i sensu
Odkupienie czasu przez wieczność
A.H., A.H. i LSD

Część II • Eseje dla Alberta Hofmanna

Spotkanie z Albertem / Huston Smith
Hołd dla Alberta Hofmanna / Myron J. Stolaroff
Albert Hofmann i poszukiwanie
kamienia filozoficznego alchemików / Ralph Metzner
LSD/Duchowość/Życie: Zwiastuny i sygnały / Jonathan Ott
Badania nad substancjami psychodelicznymi:
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Stanislav Grof
LSD a rozwój świadomości / Amanda Feilding

Część III • Dodatki i bibliografia

Wyznanie wiary / Albert Hofmann
Podsumowanie stulecia
Raport dr. Hofmanna dla prof. Stolla
Źródła wykładów i esejów Alberta Hofmanna
Spis ilustracji
Publikacje Alberta HofmannaOriginal title: Hofmann’s Elixir. LSD and New Eleusis.
Talks and essays by Albert Hofmann and others.
Copyright © 2008 The Beckley Foundation and Amanda Feilding
All rights reserved

przekład
Maciej Lorenc

przekład przedmowy
i rozmowy
Dariusz Misiuna

redakcja
Dariusz Misiuna

projekt okładki
Wojciech Benicewicz

skład i łamanie
Joanna John

Copyright © for the Polish edition
by Okultura, Warszawa 2011

Wydanie I
ISBN 978-83-88922-30-5

Wydawnictwo Okultura
skr. poczt. 435, 00-950 Warszawa 1
www.okultura.pl